Thư Khối 8406 cảm ơn Nhóm 50 Dân biểu Hoa Kỳ ngày 31-5-2006

  0
  Thư Khối 8406 cảm ơn
  Nhóm 50 Dân biểu Hoa Kỳ
  ngày 31-5-2006

  Kính gửi Bà Dân biểu Loretta Sanchez, Đại diện Nhóm 50 Dân biểu
  và Mỗi Thành viên Nhóm 50 Dân biểu Hạ Nghị viện Quốc hội Hoa Kỳ.

  Việt Nam, ngày 31 – 5 – 2006

  Kính thưa Bà Dân biểu Loretta Sanchez và tất cả Quý Vị,
  Thư ngỏ ngày 30-5-2006 của Quý Vị ủng hộ những người đấu tranh Việt Nam đã ký tên vào “Lời kêu gọi cho quyền Thành lập và Hoạt động Đảng phái tại Việt Nam ngày 06-4-2006”“Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ngày 08-4-2006” đã gây ra một niềm vui rất lớn lao chẳng những cho các người ký tên mà còn cho những ai đang mong ước và đang chiến đấu trên khắp thế giới cho các nhân quyền tại Đất nước chúng tôi.

  Thư ngỏ của quý Vị cũng gia tăng lòng can đảm cho chúng tôi là những người hằng ngày phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rầy, bị buộc im lặng và thậm chí bị bỏ tù bởi một nhà cầm quyền vốn nổi tiếng là kẻ thù nghịch, thậm chí là kẻ tiêu diệt mọi thứ tự do.

  Quý Vị đã nhắc cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhớ rằng việc đàn áp những công dân bày tỏ cách ôn hòa các lập trường và quan điểm của họ sẽ gây nên tai hại lớn lao cho nhà cầm quyền và cho chính Đất nước chúng tôi trong thời đại toàn cầu hóa này, toàn cầu hóa các luật lệ và giá trị của nền dân chủ.

  Tóm lại, qua việc thường xuyên bày tỏ mối quan tâm theo dõi của mình trước hiện tình Việt Nam và qua việc phản ứng nhanh chóng, tích cực, thuận lợi trước Lời Kêu Gọi và Bản Tuyên Ngôn của chúng tôi, Quý Vị và các Đồng nghiệp của Quý Vị đã làm sáng tỏ chính nghĩa cuộc đấu tranh của chúng tôi cho tự do và dân chủ của Dân tộc chúng tôi.

  Chúng tôi xin cảm ơn Quý Vị đã quyết tâm đứng chung với chúng tôi trong cuộc đấu tranh này qua thư ngỏ ngày 09-5-2006 và nhất là qua thư ngỏ rất quý giá ngày 30-5-2006 này của Quý Vị.

  Kính thư,
  Đại diện lâm thời 1.250 thành viên tại Việt Nam của Khối 8406 :
  Hoàng Minh Chính, Hà Nội.      Đỗ Nam Hải, Sài Gòn.
  Trần Anh Kim, Thái Bình.          Nguyễn Văn Lý, Huế.

  Letter of thanks of the Bloc 8406 to the Group 50 of the US Congresswomen and Congressmen on 31 May 2006

  To Mrs Loretta Sanchez, representative of the Group 50 and Each Member of the Group 50
  of the Congresswomen and Congressmen of the House of Representatives of the USA.

  Việt Nam, 31 May 2006

  Honourable Mrs Loretta Sanchez and Congresswomen and Congressmen,
  Your 30-May-2006 open letter of support for the Vietnamese fighters who signed the “Appeal for Freedom of Political Associations on 06 April 2006” and the “Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam on 08 April 2006” has caused a great joy not only to the signatories but also to those who are wishing and fighting all over the world for the human rights, freedom and democracy in our country.

  Your open letter also has encouraged us who every day face the risk of being harassed, silenced, even gaoled by an regime well-known as an enemy, even a predator of all freedoms.
  You have reminded the communist authorities of Vietnam that the repression against citizens who peacefully express theirs opinions and standpoints will provoke a great disaster to the authorities and to our very country in this era of globalization, globalization of the laws and values of the democracy.

  In sum, by continually expressing the concern and the watch for the present situation of Vietnam and by reacting promptly, positively, favourably to our Appeal and Manifesto, you and yours colleagues have clarified the justice of our fight for freedom and democracy of our people.

  We thank you for your determination of standing with us in this struggle through your 09-May-2006 open letter and specially through your very precious 30-May-2006 open letter.
  Yours sincerely,

  Provisional representatives of the 1.250 members in Việt Nam of the Bloc 8406 :
  Hoàng Minh Chính, Hà Nội.        Đỗ Nam Hải, Sài Gòn.
  Trần Anh Kim, Thái Bình.            Nguyễn Văn Lý, Huế.

  50 Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ ủng hộ
  các nhà dân chủ Việt Nam

  (30.05.2006) Sau khi bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam được những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước ban hành vào ngày 8-4-2006, chính giới quốc tế ngày càng bầy tỏ sự hỗ trợ tích cực cho nỗ lực này. Một bản thông cáo báo chí phổ biến ngày 30-5-2006 dưới danh xưng của 4 đoàn thể là Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt (ông Hoàng Tứ Duy), Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (ông Nguyễn Ngọc Bích), Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (ông Nguyễn Kim) và Vietnam Review Inc. (ông Nguyễn Quốc Khải) cho biết có 50 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ đã ký tên chung trên một bức Thư Ngỏ để bầy tỏ sự hỗ trợ tích cực này. Sau đây là bản dịch Việt ngữ, cũng như nguyên bản của bức thư ngỏ này.

  Bản Dịch Việt ngữ :

  Quốc Hội Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
  Washington, DC 20515

  Ngày 30 tháng 5 năm 2006

  Thư ngỏ gửi các công dân Việt Nam đã ký tên vào Lời Kêu Gọi cho Quyền Thành Lập và Hoạt động Đảng Phái tại Việt Nam Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam

  Chúng tôi xin chân thành bầy tỏ sự hỗ trợ, khích lệ và kính trọng đối với 116 công dân Việt Nam đã ký tên ngày 6 tháng 4 năm 2006 vào “Lời Kêu Gọi cho Quyền Thành Lập và Hoạt Động Đảng Phái tại Việt Nam” và 118 công dân Việt Nam đã ký tên ngày 8 tháng 4 năm 2006 vào “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam”.

  Chúng tôi được biết từ khi các văn kiện này được công bố, đã có hàng ngàn người Việt ở trong và ngoài nước lên tiếng hỗ trợ. Những văn kiện này đã cho thấy rõ, dầu cho tình trạng tự do ở mỗi nơi còn khác biệt nhưng khát vọng tự do thì ở đâu cũng như nhau.

  Chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ nhắc nhở cho những ai có ý đồ muốn bóp nghẹt những tiếng nói đòi tự do hoặc toan tính đe dọa hay đàn áp những người dân đã bầy tỏ quan điểm của họ một cách bất bạo động, là một sự vi phạm nhân quyền và mâu thuẫn với mọi hình ảnh ổn định và tiến bộ mà chính quyền Việt Nam đang muốn có. Đây là điều toàn thể thế giới đang theo dõi.

  Với hết cả những ai đang sống tại Việt Nam đã ký tên vào những văn kiện lịch sử này, sự can đảm và quyết tâm của quý vị để bảo vệ tự do của con người bằng những phương tiện bất bạo động là tấm gương sáng cho đồng bào cả nước, cho chính chúng tôi và cho toàn thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ sát cánh cùng quý vị trong cuộc tranh đấu này.

  Trân trọng,

  1. DB Loretta Sanchez
  2. DB Tom Davis
  3. DB Chris Smith
  4. DB Zoe Lofgren
  5. DB Major Owens
  6. DB Linda Sanchez
  7. DB Shelley Berkley
  8. DB Carolyn McCarthy
  9. DB Grace Napolitano
  10. DB Jim Matheson
  11. DB Charles A. Gonzalez
  12. DB Dan Boren
  13. DB Ed Case
  14. DB Allen Boyd
  15. DB Alan B. Mollohan
  16. DB Mike Thompson
  17. DB Ellen Tauscher
  18. DB Gene Taylor
  19. DB Nita Lowey
  20. DB Ed Pastor
  21. DB Charlie Melancon
  22. DB Bud Cramer
  23. DB Ron Kind
  24. DB Ben Chandler
  25. DB Mike Ross
  26. DB Mike Doyle
  27. DB Leonard Boswell
  28. DB Alcee Hastings
  29. DB Brad Sherman
  30. DB Dennis Cardoza
  31. DB Ted Strickland
  32. DB Sherrod Brown
  33. DB Jan Schakowsky
  34. DB Carolyn Maloney
  35. DB Chris Van Hollen
  36. DB Maurice Hinchey
  37. DB Gary Ackerman
  38. DB Raúl Grijalva
  39. DB Kendrick Meek
  40. DB Hilda Solis
  41. DB Tim Ryan
  42. DB Benjamin Cardin
  43. DB Al Green
  44. DB Mike Honda
  45. DB Tammy Baldwin
  46. DB Adam Schiff
  47. DB Dan Burton
  48. DB Susan Davis
  49. DB Michael McNulty
  50. DB Ed Royce

  Comments are closed.

  Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Muốn diệt Trung cộng phải diệt cộng sản Việt – Nam.
  © by ThangTienvn.de