Được Tin Buồn

  0

  hinh chia buon

  Được Tin Buồn

  Bà quả phụ Lê Văn Nhàn. Nhủ danh Cathérine Nguyễn Thị Lê, thân mẫu của anh Lê Thanh Xuân
  đã được Chúa gọi về ngày 13 – 09 – 2016 lúc 22 giờ 20, hưởng thọ 90 tuổi

             Xin cầu nguyện cho linh hồn Cụ Cathérine Lê sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

  Anh em Thăng Tiến Việt Nam trong và ngoài nước

  Comments are closed.

  Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Muốn diệt Trung cộng phải diệt cộng sản Việt – Nam.
  © by ThangTienvn.de