NHẬN DIỆN VIỆT GIAN – Ngô Minh Hằng

  0
  “Muốn trừ Việt cộng, phải diệt Việt gian”
  Đấy là châm ngôn của người Quốc Gia thực lòng yêu quê hương hiện nay vì họ thấy rõ rằng Việt gian nguy hiểm hơn VC. Theo tiết lộ của nghị quyết 36, VG đã được cài vào sống trà trộn, len lỏi trong cộng đồng tị nạn, đội lốt người quốc gia, dùng những đòn của VC để đánh phá, chia rẽ, bịt miệng, khủng bố, bôi bẩn đời tư, phỉ báng người quốc gia thật tận tình và hiểm độc.
  Bài thơ này tác giả không nhắm vào bất cứ cá nhân ai, phe nhóm nào mà chỉ căn cứ vào những SỰ VIỆC CÓ THẬT, ĐÃ VÀ ĐANG SẢY RA trong mọi môi trường sinh hoạt, từ các tổ chức cộng đồng đến các Diễn Đàn Yahoo groups của người VNTNVC tại hải ngoại trên toàn thế giới. Ai đọc mà bất bình là do tự nhận mà thôi, hoàn toàn không do tác giả.
  Tôi không có kẻ thù
  Ngoài Việt gian – Việt cộng
  Bởi Việt cộng ác độc
  Chúng lừa mị dân ta
  Chúng chiếm đất đoạt nhà
  Chúng giết người cướp của
  Làm dân tình khốn khổ
  Làm đất nước tan hoang
  Chúng còn cắt Việt Nam
  Dâng cho thày Tàu cộng
  Việt cộng mà còn sống
  Thì dân còn đau thương …
  Chúng cống Tàu quê hương
  Dâng Tàu quyền thống trị
  Dân thành Duy Ngô Nhĩ
  Thành Tây Tạng Tân Cương
  Thêm thiếu nữ tìm đường
  Lấy chồng Hàn, chồng chệt
  Chỉ khi nào cộng chết
  Thì Việt Nam mới còn
  Và dân tộc nước non
  Mới mạnh giàu tiến bộ
  *
  Việt gian thì nằm ổ
  Trong cái vỏ Quốc gia
  Giúp cộng hại sơn hà
  Làm nước dân khốn khó
  Chúng lãnh lương Pắc Bó
  Để ngậm máu phun người
  Nhưng nhân nghĩa đầu môi
  Vỗ ngực mình chính thiện
  Nếu ta muốn nhận diện
  Việt gian cũng dễ thôi …
  Chúng tấn công mọi người
  Rồi vu người đánh chúng
  Chúng gian manh dàn dựng
  Dùng nghị quyết đảng ta
  Khủng bố trẻ lẫn già
  Chúng độc tài, xuyên tạc
  Bất nhân và hiểm ác
  Gắp lửa bỏ tay người …
  Chúng qủy quyệt nhất đời
  Nguy hiểm hơn Việt cộng
  Chúng chui sâu, nằm rộng
  Trong cộng đồng chúng ta
  Chúng đội lốt quốc gia
  Để diệt người chống cộng !
  *
  Kẻ ham gây, vu khống
  Là chúng đấy, Việt gian
  Chúng chửi điều chúng làm
  Và làm điều chúng chửi …
  Đời tư người, chúng bới
  Dùng phương thức Tăng Sâm
  Chúng nói, bắt người câm
  Hoặc nói theo ý chúng
  Nếu người nói không đúng
  Hoặc nói theo ý người
  Là chúng đánh tơi bời
  Và chụp vu đủ thứ
  Chúng dùng toàn ngụy ngữ
  Cung cách bọn công an
  Của cộng sản Việt Nam
  Thi hành nơi hải ngoại
  Chúng vẫn mong sơi tái
  Người vạch tội chúng ra
  Bởi chúng rất gian tà
  Và ăn lương nghị quyết
  *
  Ai là người chúng diệt
  Người ấy là quốc gia….
  Vì vạch tội gian tà
  Chống Việt gian – Việt cộng !!!

  Comments are closed.

  Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Muốn diệt Trung cộng phải diệt cộng sản Việt – Nam.
  © by ThangTienvn.de