Thành Kính Phân Ưu – PTTTVN HN

0

Thành Kính Phân Ưu

Chúng tôi được tin

Ông Nguyễn Hữu Văn Francois

Pháp danh: Quả Văn

Cựu sĩ quan QLVNCH (sư đoàn 7)

Đã quá vãng lúc 2:45pm, ngày 23 tháng 5, năm 2017 tại San Francisco, California USA

HƯỞNG THỌ: 75 tuỗi

im12946955901

Chúng tôi xin chia buồn  cùng tang quyến và bà quả phụ Nguyễn Hữu Văn, cầu nguyện hương linh Ông Nguyễn Hữu Văn ( Nickname huunguyen42 OP Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do Cuả Người Dân VN ) sớm vềcõi Niết Bàn.

TM  PTTTVNHN

Nguyễn Sơn Hà

Thái Thanh Thủy

 

Comments are closed.

Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Muốn diệt Trung cộng phải diệt cộng sản Việt – Nam.
© by ThangTienvn.de