Tiếng trống Mê Linh

    0

    Tiếng trống Mê Linh (trích đoạn tâm sự và công thành) – Thanh Nga ft. Thanh Sang

    Comments are closed.

    Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Muốn diệt Trung cộng phải diệt cộng sản Việt – Nam.
    © by ThangTienvn.de