Browsing: Thơ

Thơ tudo_danchuchovn
0

  Tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi Bổn phận một người Việt Nam tị nạn Vì ngày Bảy Lăm, bày đàn cộng sản Đánh chiếm miền Nam, cướp của, giết…

1 2 3 4